photo_2016-02-14_17-21-44

حسین غنیمت پور

مشتی حسین! ( ازکدام یک از ویژگی هایش بگویم )

دارنده‌ی کمربند مشکی دان ۲ و رئیسِ هیئتِ تکواندوی شاهرود / شهید ورزشکار و شاخصِ کشور در سال ۹۳
(نه! … چیز دیگه‌ای می‌خوام بگم ــــ قصدم چیز دیگه است!)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشتی حسین!

☄ از هر عملیاتی که بر می‌گشت، سری به مشهدِ امام رضا می‌زد.
بهش گفتند: چیه، چه خبره؟!
‌گفت: عهد و پیمانی دارم می‌رم تا به جا بیارم!
کربلای ۵ تموم شد و حیاتِ مادیِ حسین غنیمت‌پور هم تموم! جنازه‌ش گم شد و ۱۵ روز بعد، خبر رسید که در مشهد با شهدای مشهدی رو دوشِ مردمِ مشهد تشییع شده!!

می‌گفتند: اشتباهی!! با شهدای مشهد قاطی شده بوده! و بعد از یررسی مدارکِ جیبش، شناسائی شده که مشهدی نیست!!
شهدا رو تو حرم و دورِ ضریح دور داده بودند و حسین مهمانِ ویژه‌ی آقا علی‌بن موسی‌الرضا بوده.

قربون خدا برم چقدر خوب همه چی رو جور می‌کنه؛ دستِ ما نیست که!!

نوشته:محمدعباسی