photo_2016-02-18_12-00-56

هنرمند شهید «بهروز مشتاقی»:
و تنها چیزی که در آن دنیا می‌تواند انسان را سعادتمند کند اعمال صالح با نیت پاک بر اساس وظیفه است

بخشی قابل تأمل و پُر مغز از وصیتنامه‌ی هنرمندِ شهید بهروزِ مشتاقی:

“و شما ای عزیزان اگر می‌خواهید از ادامه دهندگان واقعی راهِ شهیدان باشید و سعادت آخرت خود را تضمین کنید جز این نیست که باید کار و زندگی خودتان را با وظیفه‌ای که خداوند برای شما مشخص کرده تنظیم کنید و زندگی را بر اساس وظیفه‌ای که دارید به پیش ببرید.
… و تنها چیزی که در آن دنیا می‌تواند انسان را سعادتمند کند اعمال صالح با نیت پاک بر اساس وظیفه است. چه بسا که انسان کارهای خود را با نیت پاک انجام دهد ولی آن کار وظیفه‌اش در آن زمان نبوده است.”

 

منبع:تمدن خاکی,