استاندار سمنان گفت: نباید اجازه دهیم باورهای نادرست وارد فرهنگ اصیل غنی ایرانی و اسلامی شود چرا که این ناباورها شایسته فرهنگ مان نبوده و جایی برای آن ها در سبک زندگی اسلامی وجودندارد.

2016877

مصباح الهدی: محمد رضا خباز در همایش استانی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان سمنان به میزبانی سالن همایش های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان، ضمن بیان اینکه ستاد شئون فرهنگی دارای اهمیت فراوانی است، تاکید کرد: اهمیت این ستاد در جامعه اسلامی، شورایانقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا پس از جلسات متعدد، تشکیل آن رارا تصویب کند چرا که بر همگان مسجل شده بود، می بایستمناسبت هایمذهبی را که ازنیکان و گذشتگان به ما رسیده است حفظ و آن را سالمتحویل نسل آینده دهیم.

وی با تاکید بر اینکه اگرقرار بود از صدر اسلام تا کنون هر کس به سلیقهخود نکته ای را اضافه کند، دیگر از اسلام چیزی باقی نمی ماند، افزود: حفظ شئون و مناسبتهای مذهبی از مهمترین وظیفه این ستاد است.

هدف ستاد شئون فرهنگی فرهنگ سازی است

استاندار سمنان با اشاره به این مطلب که تمام هیئات مذهبی و تشکل هایی که در این زمینه فعالیت می کنند برایاصلاحروضه ها و مجالسامام حسین (ع) آمده اند، گفت: ستاد ساماندهی شئوف فرهنگی در مناسبت های دینی در کنار سایر نهاد های فرهنگ ساز جامعه، هدفی حسینی دارد.

خباز با تاکید بر اینکه این ستاد نباید اجازه دهد تا باورهای نادرست وارد مجالسو عزاداری هایمذهبی شود، تاکید کرد: اگر در مجالس و عزاداری ها موردی رامشاهده کردیم که با باورهای درست دینی تضاد داشت، می بایست آن را در وهله نخست تذکر دهیم و سپس جلوی نشر آن را بگیریم.

ویبر بازگو کردن مسائل شرعی در مجالس و جلسات تاکید کرد و افزود: باید مردم از مسائل شرعی آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانیم در راه کاهش بدعت ها و باورهای نادرست موفق عمل کنیم همچنین باید توجه داشت که برای ترویج فرهنگباید بیشتر بر شجاعت اهل بیت(ع) تاکید کرد چون بر نسل جوان قطعا تاثیر گذار است همچنین باید تاکید کرد که مردم ما حماسی هستند و این مهم را در هشت سال جنگ دفاع مقدس نشان دادند.

همایش یکروزه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و با حضور چهره های استانی و کشوری فعال در این ستاد برگزار شد.

منبع: مهر