مصباح الهدی: بخشی از نگاه رهبر معظم انقلاب در سیاست خارجی

بعضی مسئولین خیال می کردند چنانچه در ملاقات‎های بین‎المللى حرف‎های آنها را برایشان تکرار کنند خوب است. می نشستند همان حرف‎هایی که آنها صد سال است می زنند دوباره تکرار می کردند.

این شما را پیش او سبک می کند و نشان می دهد که شما از خودتان هیچ چیزی ندارید؛ در حالی که وقتی شما خودتان حرف و مبنا دارید و روی مبنا و تحلیل خودتان از حوادث و ترسیم آینده می ایستید و بعد با قدرت، حوادث را مدیریت می کنید، این شما را تقویت می کند و تقویت در چشم طرف مقابل، یکی از ابزارها و راه‎های پیروزی است.
۱۳۹۰/۱۰/۰۷