photo_2016-04-08_18-24-46

واکنش امام به قطع رابطه آمریکا با ایران
در بیان حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

▪️«يک انقلاب در آن صورتى هميشه موفق مى‌ماند كه خط مكتبى خود را به طور دقيق در همه‌ى حوادث و در همه‌ى پيشامدها در نظر داشته باشد.

▫️خط مكتبى ما اين است كه ما با قدرت‌هاى تجاوزگر نمى‌توانيم رابطه داشته باشيم، رابطه‌ى ما با ملتهاست. امروز هم ما از ملت آمريكا نبريده‌ايم اما با دولت آمريكا هم به هيچ وجه نمى‌توانيم كنار بيائيم.

▪️امام امت در چند ماه قبل از اين فرمودند كه ايران رابطه‌ى با آمريكا را مى‌خواهد چه بكند؟ رابطه‌ى ما با آمريكا رابطه‌ى مظلوم با ظالم و رابطه‌ى گوسفند با گرگ است.

ما اين رابطه را نمى‌خواهيم و از آن سود نمى‌بريم و از قطع اين رابطه به نهايتْ خرسند و خوشحاليم، ما اين را مغتنم مى‌شماريم.»

 «بهترين موقعيت براى حركت سريع ما به سوى تحكيم استقلال اقتصادى و نيز استقلال فرهنگى، همين موقعيت قطع رابطه‌ى با امريكا بود.»۱۳۵۹/۰۱/۲۲

photo_2016-04-08_18-27-15

 

تاریخ را نباید از تسخیر سقارت آمریکا نوشت

روایت تاریخی حضرت آیت‌الله خامنه‌ایاز فراز و نشیب روابط ایران و آمربکا

«بعد از پیروزی انقلاب، رابطه ما با آمریکا، از طرف ما قطع نشد. یعنی ملت ایران در حال اقتدار، مظلومیتهای گذشته خودش را ندیده گرفت و دولت آمریکا را عفو کرد. دیگر از این بزرگواری بالاتر!؟

▫️ انقلاب که پیروز شد، ملت ایران اقتدار را به دست گرفت و میتوانست عکس‌العمل نشان دهد. توقّع طبیعی این بود که عکس‌العمل نشان دهد؛ عکس‌العمل که نشان نداد هیچ، امام دستور دادند رهایشان کنید! البته عدّه‌ای از آنها رفتند؛ ولی عدّه‌ای هم ماندند و روابط سیاسی ما و آمریکا برقرار بود.

▪️اما دولت آمریکا این بزرگواریهای ملت ایران و انقلاب را ندیده گرفت. از همان روزهای اوّل که خیالشان آسوده شد،
محلّ سفارت را محلّ توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی کردند.
در خود آمریکا، علیه ایران شروع به اقدامات کردند.
مجلس سنای آمریکا آن‌وقت حرکت زشتی انجام داد که در این‌جا خروش خشم مردم علیه آن حرکت بلند شد.
آمریکاییها از همان روزهای اوّل، شروع به توطئه و بدی کردند؛
دشمنان جمهوری اسلامی را دیدند و آنها را به کارهایی وادار کردند؛
مقدمات کودتایی را فراهم آوردند…

▫️نتیجه قهرىِ این کارها هم این بود که دانشجویان مسلمان پیرو خطّ امام ریختند سفارت را تصرّف کردند و اعضای سفارت را گروگان گرفتند. این حرکت، در واقع مجازاتی نسبت به آمریکاییها بود.

▪️ امروز آمریکاییها وقتی میخواهند تاریخ دشمنیهای بین دولت آمریکا و دولت ایران را بیان کنند، از قضیه سفارت شروع میکنند… در حالی که تاریخ از آن‌جا شروع نمیشود؛ قبل از این قضیه است.

▫️… در جنگ، به دشمن ملت ایران سلاح دادند… این ورود در جنگ است. اینها را نباید به‌کلّی ندیده گرفت. ملت ایران در مقابل این حرکتها و این ظلمهاست که این‌طور در مقابل آمریکا ایستاده است.» ۱۳۷۶/۱۰/۲۶