عضوهیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود رانت در بحث بیمه زائران اربعین حسینی(ع) قابل قبول نیست، گفت:ستاد اربعین باید تمهیدات و تسهیلات خاصی برای زائران در نظر بگیرد.
سیدحسن حسینی شاهرودی درخصوص بیمه زائران اربعین حسینی(ع) گفت:درخصوص بیمه زائر ،رانتی برای یکی از شرکت های بیمه ای ایجاد شده است و این موضوع از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ماه گذشته مورد پیگیری قرار گرفت.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر زائران اربعین حسینی (ع) به نوعی مجبور هستند که کارهای بیمه ای خود را توسط یک شرکت بیمه خصوصی صرفاً انجام دهند و این یک رانت محسوب می شود.

وی تصریح کرد:سفر زیارتی با سفرهای دیگر متفاوت است و ستاد اربعین باید تمهیدات و تسهیلات خاصی برای زائران درنظر بگیرد.

حسینی شاهرودی ادامه داد: رقابت در صنعت بیمه باید به نحوی باشد که هزینه های بیمه ای کاهش یابد و این موضوع برای زائران اربعین حسینی (ع) بسیار ویژه است و وجود رانت در بحث بیمه زائران اربعین حسینی(ع) اصلا قابل قبول نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با اتخاذ تمهیداتی می توانستیم زمینه ای فراهم کنیم که هزینه بیمه زائران بسیار کاهش یابد،در این راستا باید اجازه داده می شد شرکت های بیمه ای دیگر نیز در این موضوع مشارکت داشته باشند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت: البته باید درنظرگرفت که زائران اربعین حسینی(ع) پرداخت ۲۵ هزار تومان حق بیمه را انجام خواهند داد،ولی موضوع این است که باید شرایط به بهترین نحو برای زائران هماهنگ می شد و در ادامه باید شرایط سفر برای زائران مراسم اربعین بهتر فراهم شود.

منبع:خانه ملت