فخرالدین صابری، مدیر موزه ملی قرآن کریم از رونمایی یکی از نسخه‌های ارزشمند خطی موجود در موزه ملی قرآن کریم خبر داد و اظهار داشت: این نسخه خطی قرآن که برای اولین بار اسکن شده و به چاپ رسیده، طی مراحل قانونی اصلاح متن و عبارات که توسط دارالقرآن کریم انجام شده در معرض دید عموم قرار می‌گیرد زیرا از نظر کتابت و صفحه‌آرایی بی‌نظیر است و قرائت آن نیز برای ایرانیان به نسبت قرائت خط عثمان طه آسان‌تر است.
وی افزود: نسخه خطی ارزشمندی که رونمایی می‌شود به کتابت آقاخان پرتو، هنرمند ایرانی تآلیف شده و ۱۵۸ سال قدمت دارد.
مدیر موزه ملی قرآن کریم خاطرنشان کرد: امروزه بیشتر کتاب های قرآنی که در کشور منتشر می‌شوند به کتابت عثمان طه هستند.
همچنین؛ احمد زرنگار، سرپرست معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن در خصوص اقدامات این معاونت برای جلب توجه اقشار مختلف جامعه به کار کاتبان و خطاطان ایرانی، گفت: بحث ناآشنایی اقشار مختلف جامعه با کار کاتبان ایرانی از آغاز فعالیتم در دارالقرآن تبدیل به یکی از دغدغه‌های من شده زیرا ما خطاطان برجسته و مترجمان خوبی داریم.
وی افزود: هم اکنون نمونه‌ای از کار کاتبان کشورمان در اختیار ناشران قرار می‌گیرد تا با انتشار همزمان آنها در کنار نسخه های خطی کتابت شده توسط عثمان طه ،کار این کاتبان را در مرکز توجه مردم قرار بدهیم.
زرنگار اظهار داشت: در حال حاضر اکثر ناشران کشور با ما همکاری می‌کنند و توصیه من به آنها این است که مقاومت کنند و در خصوص کار کاتبان ایرانی به مردم توضیح دهند تا مردم نیز به تهیه نسخه‌هایی به کتابت کاتبان و خطاطان داخلی عادت کنند.
سرپرست معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که اگر جزوه‌ای که توسط آیت الله مکارم شیرازی تدوین شده و به اشکالات وارده بر خط عثمان طه پرداخته برای مردم بازگو شود، ناشران و مردم متوجه خواهند شد که خواندن نسخه‌هایی با این خط تا چه اندازه موجب اشتباه خواندن برخی از عبارات شده است.
در این میان باید گفت هم‌اکنون ۷۵ درصد قرآن‌هایی که در کشور چاپ می‌شوند به کتابت عثمان طه تآلیف شده‌اند و این آمار نشان ‌می‌دهد که اقشار مختلف جامعه ما استقبال چشمگیری از این نسخه‌های قرآنی می‌کنند و آشنایی چندانی با کار خطاطان و کاتبان کشورمان ندارند.
منبع: باشگاه خبرنگاران