سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت کابینه یازدهم برای افتتاح چهار طرح درمانی و بهداشتی وارد فرودگاه شاهرود شد و مورد استقبال مقامات استانی قرار گرفت.

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر جمعه برای بازدید از طرح های درمانی و افتتاح چهار پروژه زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود وارد فرودگاه این شهرستان شد و مورد استقبال سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مرده این شهرستان در مجلس و مقامات ارشد استان سمنان قرار گرفت.

این پنجمین سفر رسمی قاضی زاده هاشمی به شهرستان شاهرود است.

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود لحظاتی پیش از ورود وزیر بهداشت در فرودگاه این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: قاضی زاده هاشمی پس از استقبال توسط مسئولان در آئین افتتاح چهار طرح بهداشتی و درمانی با اعتبار ۳۰میلیارد تومان حضور خواهد یافت.

سید محمد رضا هاشمی بیان کرد: در این سفر قرار است چهار طرح شامل بخش شیمی درمانی مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی امام حسین(ع)، فاز چهار هتلینگ مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی این بیمارستان، بخش سی تی اسکن مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی بهار و همچنین مرکز جراحی قلب بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود افتتاح شود.

وی افزود: قاضی زاده هاشمی همچنین از مراکز درمانی شاهرود بازدید و مسئولان شهرستان دیدار خواهد کرد.