سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به تدوین طرح جامع گردشگری در شرق استان سمنان، بیان کرد: ظرفیت های خوبی در این طرح دیده شده که از جمله آنها خط گردشگری شاهرود، بسطام، قلعه نوخرقان و جنگل ابر است که می تواند ظرفیت های شهرستان را بروز کند.

وی افزود: این طرح قطعاً در شناساندن ظرفیت های شاهرود نقشی بی بدیل دارد اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که می توان به این طرح یک خط فرعی مجن، نکارمن و شاهکوه را نیز افزود چرا که شمال شاهرود نیز دارای ظرفیت های بسیار زیاد گردشگری از جمله شهرمجن، آبشار مجن و طبیعت شاهوار است.

طرح جامع گردشگری ظرفیت های شاهرود را نمایان می سازد

عضو خانه ملت گفت: زحمات بسیاری برای تدوین این طرح کشیده شده که جای قدردانی دارد چرا که هدف از تدوین طرح جامع گردشگری افزایش ماندگاری مسافران نوروزی و تابستانی، زائران امام رضا(ع) و همچنین تبدیل شاهرود به مقصد گردشگری به جای معبر به سمت تهران و مشهد است.

حسینی شاهرودی با تأکید بر اینکه طرح جامع گردشگری ظرفیت های شاهرود را نمایان می سازد، بیان کرد: همۀ مناطق گردشگری شرق استان سمنان دارای ظرفیت های خوب پذیرش گردشگر داخلی و خارجی هستند که باید زیرساخت را برای آنها فراهم کرد.

وی افزود: رویکرد ما امروز باید به مقوله گردشگری، در زمینه اشتغال باشد، چرا که امروز بخش اعظمی از درآمد های بسیاری کشورهای دنیا از صنعت توریسم است.

توریسم اشتغال زا درکشور اولویت باشد

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، گفت: با رویکرد توسعه محور و اشتغال آفرینی می توان به گردشگری به مثابه یک فرصت طلایی نگریست که نمونه این امر در کشورهای یونان، اسپانیا و.. . دیده می شود که قطعاً ایران اسلامی از این پتانسیل های گردشگری خالی نیست.

حسینی شاهرودی بیان کرد: در زمینه اشتغال زایی از حوزۀ گردشگر برنامه های خوبی توسط مجلس و دولت در برنامه ششم توسعه دیده شده که امیدواریم بتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم. /