ذوالفقار یزدان، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: به منظور تقویت و گسترش نشاط فرهنگی و معنوی دانشجویان و حمایت مالی جهت سفر به عتبات، و پیرو تفاهم نامه منعقد شده بین صندوق رفاه دانشجویان و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، میزان وام دانشجویان مجرد به ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) و دانشجویان متاهل ۱۵ میلیون ریال (یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافت.

وی افزود: همچنین امکان پرداخت وام به هریک از زوجین در صورتی که هر دو دانشجو باشند میسر است از این رو ثبت نام دانشجویان متقاضی برای وام عتبات از فردا چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۹۶ آغاز شده و تا ۳۰ شهریور ۹۶ در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ انجام می‌گیرد.